Сонячні модулі

В ініціативному порядку у компанії ТОВ «НВП «ЛТУ» було виконано роботи зі створення перспективних алюміній — поліімідних високоефективних умовно гнучких сонячних модулів з ККД до 30% і більше для великогабаритних БС геостаціонарних супутників зв’язку нового покоління.

Концепція проекту полягає у створенні інноваційних полегшених гнучко-жорстких БС на алюміній-поліімідних безадгезивних носіях на основі високоефективних багатоперехідних потонених до 80 мкм арсенід-галієвих фотоперетворювачів з ККД до 30% і більше. Електроенергетичні та експлуатаційні параметри сонячних модулів на алюміній-поліімідному носії товщиною до 250 мкм будуть відповідати або перевищувати параметри кращих світових аналогів плоских БС (питома потужність на одиницю площі понад 400 Вт/м2, питома потужність на одиницю ваги понад 500 Вт до 15 років та більше).

Фотоелектричні параметри розроблених умовно гнучких сонячних модулів відповідають світовому рівню космічної енергетики та дозволяють застосовувати найсучасніші сонячні елементи будь-яких провідних фірм-виробників (одно і багатоперехідні ФП).

Модуль є закінченим уніфікованим конструктивним вузлом, що забезпечує простоту складання сонячних батарей і дозволяє автоматизувати складальні процеси модулів БС як на основі зварювання розщепленим електродом, так і ультразвукового зварювання. Такий підхід може забезпечити економію до 70% маси сонячних елементів, що дозволить значно зменшити масу фотогенеруючої частини БС та потенційно дозволить збільшити загальну площу БС ГСС до 120 м2 та більше.

Технологія, що розробляється, також може бути застосована для створення БС з ККД 30% і більше для перспективних безпілотних літальних апаратів типу атмосферний супутник.

ОПИС МОЖЛИВОСТЕЙ (МАЮЧИХ ПОСЛУГ)

УМОВНО ГНУЧКІ СОНЯЧНІ МОДУЛІ НА ПОЛІІМІДНИХ НОСІЯХ

Сонячний модуль на багатоперехідних ФП

Сонячний модуль на одноперехідних ФП

Умовно гнучкі модулі на гнучких алюміній-поліімідних носіях дозволяють забезпечити суттєве зменшення деформацій в сонячних модулях. Поліпшити теплові параметри ФП, спростити позиціонування ФП в модулях, мінімізувати зазори між суміжними ФП і підвищити коефіцієнт заповнення сонячних модулів. Виключити корозію зварних з’єднань Al-Al, знизити деградацію електричних характеристик і підвищити надійність в експлуатації як сонячних модулів, так і сонячних батарей. Сонячний модуль на одно – двох перехідних арсенид-галієвих комірках ФП:
товщина, мкм ~ 250
маса, г ~ 10-12
Питома енерговіддача на початок ТАІ:
по площі ФП, Вт/м2 ~ 260-300
по масі модуля, Вт/кг ~ 400-450
Сонячний модуль на трьох перехідних арсенид-галієвих комірках ФП:
товщина, мкм ~ 250
маса, г ~ 10-12
Питома энерговіддача на початок ТАІ:
по площі ФП, Вт/м2 >400
по масі модуля, Вт/кг >500