ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЛТУ»

LTU ENTERPRISE

Компанія заснована в 2009 р.

На даний момент чисельність компанії складає – 30 осіб (10 молодих співробітників), включаючи:

 • професора, доктора наук — 2 особи
 • член. кор. НАН України (наукові консультанти) — 2 особи
 • кандидати наук — 3 особи
 • аспіранти — 3 особи

Компанія зареєстрована в ідентифікаціній службі Европейської комисії (PIC #948418083)
Компанія є зареєстрованим постачальником в Европейську організацію з ядерних досліджень CERN, Швейцарія (TEC674)
Компанія є зареєстрованим постачальником в Центр по вивченню важких іонів імені Гельмгольца GSI, Германія (215188)

Основні напрямки діяльності

Дослідження, дослідно-конструкторські розробки, контрактне проектування і виготовлення гнучких і гнучко-жорстких друкованих плат, друкованих вузлів і електронних модулів, електронних та електротехнічних виробів, в тому числі:

 1. Дослідження та дослідно-конструкторські розробки для авіаційної і космічної техніки, для радіаційного та медичного приладобудування.
 2. Виробництво електронних модулів на гнучких і гнучко-жорстких платах, виготовлення гнучких з’єднувальних шлейфів і кабелів живлення для детекторних систем, систем управління та обробки інформації в експериментах фізики високих енергій і ядерної медицини.
 3. Виробництво сонячних модулів та батарей сонячних для космічного і наземного призначення.
 4. Виробництво електричного освітлювального обладнання, в тому числі з використанням світлодіодних приладів.

Провідні співробітники компанії мають значний науково-технічний досвід (1995- 2019 р. р.) у:
 • розробці технології та організації виробництва кремнієвих сонячних фотоперетворювачів (ФП) для батарей сонячних (БС) космічного апарату (КА) Мікрон;
 • розробці технології та організації виробництва БС на одноперехідних GaAs ФП і жорстких вуглесотопластових панелях (КА EgypSat-1, MC-2-8, Січ-2-1, Мікросат);
 • розробці технології та організації виробництва БС на трьохперехідних GaAs ФП і жорстких вуглесотопластових панелях (КА YuzhSat, КА GS-1);
 • розробці та організації виробництва (Україна, Фінляндія, Франція, Італія) мікроелектронних виробів при створенні внутрішньої трекової системи експерименту ALICE на Великому Адронному Колайдері (CERN, Швейцарія).

Виробнича і експериментальна база

Загальна виробнича площа ~ 500 м2.

До складу ТОВ “ЛТУ” входить 5 основних підрозділів:

 • відділ розробок;
 • відділ виготовлення жорстких друкованих плат, гнучких плат і гнучко-жорстких плат;
 • відділ складання мікроелектронних пристроїв і БС;
 • відділ механічної обробки;
 • відділ випробувань і контролю.

 

Виробничі дільниці оснащені сучасним технологічним обладнанням. Виробничі приміщення для складально-монтажних робіт обладнані блоками знепилювання, що забезпечують сьомий клас чистоти (не більше 352 частинок / дм3 розміром 0,5 мкм – ДСТУ ISO 14644-1: 2009). Робочі місця обладнані примусовою витяжною вентиляцією, системами вакууму, стисненого повітря і кондиціонування.

Наявні наукові, технічні, технологічні та виробничі можливості (послуги) ТОВ «НВП «ЛТУ»
№ з/п Найменування можливості (наявної послуги) Опис можливості (наявної послуги) Основні характеристики існуючих технологій та обладнання
1 Космічне приладобудування (сонячні батареї, гнучкі плівкові нагрівачі та ін.)
1.1 Сонячні батареї космічного призначення на жорстких вуглесотопластових панелях для малих і надмалих КА Вибрані матеріали та комплектуючі для сонячних батарей сучасних і перспективних космічних апаратів мають добру льотну історію, повністю задовольняють вимогам стандартів ЕСSS-Е-CT-20-08C і ECSS-Q-70-71A. Гетероструктурні комірки трьохперехідних ФП 3G30A з ККД 30% і більше компанії Azur Space придатні для застосування на всіх орбітах функціонування КА
 • Термін активного існування (ТАІ), років:  5-10
 • Питома енерговіддача по площі на початок ТАІ, Вт/м2:  280,0- 310,0
 • Питома енерговіддача по площі на початок ТАІ, Вт/м2:  більше 270,0
 • Питома вага БС, кг/м2:  2,6-2,8
 • Питома енерговіддача по масі на початок ТАІ, Вт/кг:  до 120,0
 • Питома енерговіддача по масі на кінець ТАІ, Вт/кг:  до 110,0
 • Питома вага панелі БС, кг/м2:  до 1,4
1.2 Умовно гнучкі сонячні модулі на поліімідних носіях Умовно гнучкі модулі на алюміній-поліімідних носіях дозволяють забезпечити суттєве зменшення деформацій в сонячних модулях. Поліпшити теплові параметри ФП, спростити позиціонування ФП в модулях, мінімізувати зазори між суміжними ФП і підвищити коефіцієнт заповнення сонячних модулів. Виключити корозію зварних з’єднань Al-Al, знизити деградацію електричних характеристик і підвищити надійність в експлуатації як сонячних модулів, так і сонячних батарей.

Гнучкий сонячний модуль на одно – двох перехідних арсенид-галієвих комірках ФП:

 • товщина, мкм ~ 250
 • маса, г: ~ 10-12
 • Питома енерговіддача на початок ТАІ:- по площі ФП, Вт/м2:  ~ 260 -300
 • По масі модуля, Вт/кг:  ~ 400 — 450


Гнучкий сонячний модуль на трьох перехідних арсенид-галієвих комірках ФП:

 • товщина, мкм: ~ 250
 • маса, г: ~ 10-12

Питома энерговіддача на початок ТАІ:

 • по площі ФП, Вт/м2 :  400
 • по масі модуля, Вт/кг:  500
1.3 Поліімідні плівкові електронагрівачі Поліімідні плівкові електронагрівачі на основі фольги з провідникових резистивних матеріалів, в т.ч.: з нікелю, нікелевих та інших резистивних сплавів для активних засобів терморегулювання (АЗТР), призначених для підтримки заданих діапазонів температур окремих елементів конструкції космічних апаратів.
 • Строк активного існування, років:  10-15
 • Ефективная площа, см2:  от 10 до 150
 • Маса, кг:  до 0,1
 • Напруга живлення, В:  24-34
 • Опір, Ом:  от 50 до190
 • Максимальна товщина, мм:  до 0,3
 • Максимальна щільність потужності, Вт/см2:  до 6
2 Детекторна техніка (детекторні модулі та їх компоненти)
2.1 Багатосенсорний модуль на гнучкій комутаційній платі Виріб відноситься до мікроелектронних приладів як побутового, так і спеціального призначення і може бути широко використаний у виробництві пласких багатокристальних безкорпусних детекторів на гнучко-жорстких багатошарових носіях, у тому числі, для детекторних систем елементарних часток для досліджень у физиці високих енергій та для моніторінга . стану потоків елементарних частинок в навколоземному космічному просторі

Многосенсорний повністю алюмінієвий піксельний детекторний модуль дозволяє забезпечити рекордні показники для сучасних піксельних детекторних систем:

 • геометричні розміри, мм:  до 250х50
 • відносна радіаційна довжина % X:  не більше 0,1-0,2
 • просторова роздільна здатність, мкм:  до 5-10
 • споживана потужність модуля, мВт/см2:  40


При мінімально можливій масі і енергоспоживанні модуля.

2.2 Гнучкий багатошаровий друкований кабель електроживлення Виріб відноситься до розробки і виробництва апаратури на основі виробів мікроелектроніки як побутового, так і спеціального призначення і може бути широко використано у виробництві детектуючих систем елементарних часток, і призначен для електричного живлення декількох електронних вузлів або модулів.

Багатошаровий гнучкий алюміній-поліімідний друкований кабель електроживлення забезпечує мінімізацію емісії перешкод і падіння напруги печатного кабелю електроживлення по всій його довжині, забезпечує мінімальні активні і індуктивні опори кабелю, а також зменшення об’ємно-габаритних параметрів і зниження ваги. Забезпечує можливість його надійного електричного з’єднання з декількома електронними вузлами по всій довжині кабелю, а не тільки за рахунок його кінцевих ділянок.

Кабель має:

 • геометричні розміри, мм:  до 1500х40
 • товщина алюмінієвих шарів, мкм:  30-100
 • товщина поліімідних шарів, мкм:  15-20
 • товщина захисного шару полііміду, мкм:  40-50
2.3 Спеціалізовані гнучкі та гнучко-жорсткі алюміній-поліімідні друковані плати Плати і комутуючі елементи на основі алюміній-поліімідних лакофольгових діелектриків дозволяють ще більш мінімізувати масу речовини і робочий об’єм електронних модулів з високою щільністю каналів інформації. Технології гнучких і гнучко-жорстких плат пропонують безліч життєздатних рішень, серед яких особливо перспективні рішення, пов’язані зі створенням просторових структур міжз’єднань.

Технологічний рівень продукції.
Друковані плати і кабелі з малим кроком провідників:

 • крок провідників, мкм:  45-60
 • ширина провідників, мкм:  20-30
 • довжина, мм:  10-50
 • кількість провідників, од:  128-1024


З’єднувальні кабелі (шлейфи):

 • крок провідників, мкм:  100-200
 • ширина провідників, мкм:  40-100
 • довжина, мм:  до 600-
 • кількість провідників, шт:  до 512
3 Світлодіодні системи освітлення
3.1 Універсальні світильники LTU Pro для зовнішнього та внутрішнього освітлення Економічність, безпека та надійність протягом всього терміну служби. Можливість змінювати потужність, колірну температуру і кут розкриття світла дозволяє нам пропонувати рішення завдань будь-якої складності. Світильники підходять для бокового, верхнього і підвісного монтажу на опору, кронштейн, стіну або трос.
 • Споживча потужність, Вт:  30 — 240
 • Світловий потік, Лм/Вт:  до 170
 • Кут розкриття світла:  30°, 60°, 90°, 120°, 60х120°, 180°
 • Колірна температура, К:  2700 — 6500
 • Світлодіодна матриця:  (COB) CREE
 • Індекс передачі кольору:  70-80 CRI (Ra)
 • Гарантійний строк, р.:  5
 • Строк експлуатації, р.:  10
 • Ступінь захисту:  IP65/67
 • Вхідна напруга, В:  220
 • Робоча температура, C:  -40 — + 50
 • Габаритні розміри, мм:  270x190x150
 • Маса, кг:  не більше ніж 7,5
Керівництво компанії:

Генеральний директор: Нікітський Геннадій Ігоревич
info@ltu.ua

Перший заступник Генерального директора- головний конструктор:
Борщов Вячеслав Миколаєвич д.т.н., професор.

Viatcheslav.borshchov@cern.ch

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЛТУ».
Limited Liability Company «Research and production enterprise «LTU».