Нові підходи до створення перспективних теплопровідних електроізоляційних поліімідних нанокомпозитних матеріалів

Огляд присвячено аналізу робіт в області створення електроізоляційних теплопровідних поліімідних композиційних плівок на основі порошків мікро і наночастинок, що володіють високими діелектричними і теплопровідними властивостями для застосування в якості ефективних термоінтерфейсних матеріалів в різних електронних пристроях в приладобудуванні. Особливу увагу приділено роботам з дослідження впливу розмірів нано і мікрочастинок неорганічних наповнювачів на теплопровідні, діелектричні і фізико-механічні властивості нанокомпозиційних поліімідних матеріалів. Проведено аналіз результатів робіт з дослідження залежності теплопровідності від співвідношень мікронних і нанорозмірних частинок в сумішах і їх кількості в поліімідах і від умов їх полімеризації для підтвердження можливості збільшення значень теплопровідності перспективних поліімідних матеріалів від 0,12 Вт/м•K до 5 – 10 Вт/м•K.

Повна версія статті